Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Suchy Dąb  sprawdź informacje Na Mapie gminy Suchy Dąb

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Suchy Dąb.

Mapa Geoportal Suchy Dąb

Dane urzędu

Urząd Gminy Suchy Dąbul. Gdańska 17Suchy Dąb, 83-022

Tel: 58 3556800

Fax: 58 3556801

Elektroniczna skrzynka podawcza: /gminasuchydab/skrytka

E-mail: gmina@suchy-dab.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Suchy Dąb: 2204072

Witryna: www.suchy-dab.pl

Władze lokalne: Wójt Henryka Królgmina@suchy-dab.pl

Gmina Suchy Dąb w liczbach

Powierzchnia gminy Suchy Dąb*

85 km2

1706 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Suchy Dąb*

4 248 mieszkańców

2046 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Suchy Dąb*

50 mieszkańców na km2

1553 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Suchy Dąb

Geoportal Suchy Dąb prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Suchy Dąb

Jak powstał Geoportal gminy Suchy Dąb?

Geoportal Suchy Dąb powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Suchy Dąb, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Suchy Dąb umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Suchy Dąb

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Suchy Dąb?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Suchy Dąb;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Suchy Dąb;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Suchy Dąb;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Suchy Dąb;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Suchego Dębu.
Informacje na Geoportalu Suchy Dąb

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Suchy Dąb?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Suchy Dąb;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Suchy Dąb;
 • Rejestr MPZP Suchy Dąb;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Suchy Dąb;
 • Mapa Topograficzna gminy Suchy Dąb;
 • Mapa Solarna gminy Suchy Dąb;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Suchy Dąb;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Suchy Dąb

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Suchy Dąb?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Suchy Dąb.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Suchy Dąb łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Suchym Dębie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Suchego Dębu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Suchy Dąb, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Suchy Dąb oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Suchy Dąb. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Suchego Dębu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Suchego Dębu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Suchy Dąb. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Suchy Dąb.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Suchym Dębie.

  Geoportal gminy Suchy Dąb posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Suchy Dąb. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Suchym Dębie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Suchy Dąb przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Suchym Dębie.

  W Geoportalu Suchy Dąb przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Suchy Dąb. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Suchym Dębie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Suchy Dąb zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Suchy Dąb, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Suchy Dąb oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Suchy Dąb.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Suchy Dąb. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Suchy Dąb są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Suchy Dąb podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Suchy Dąb.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Suchym Dębie. W Geoportalu gminy Suchy Dąb udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Suchym Dębie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Suchy Dąb.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Suchy Dąb. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Suchy Dąb dla mieszkańców

Geoportal Suchy Dąb jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Suchy Dąb. Na mapie Suchego Dębu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Suchy Dąb mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Suchy Dąb. Korzystając z map Geoportalu gminy Suchy Dąb w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Suchy Dąb są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Suchy Dąb dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Suchy Dąb dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu