Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Suchy Dąb - sprawdź miejscowy plan gminy Suchy Dąb

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Suchy Dąb? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Suchy Dąb.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Suchy Dąb.

MPZP Suchy Dąb
Mapa MPZP gminy Suchy Dąb

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Suchym Dębie.

MPZP Suchy Dąb

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Suchy Dąb i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Suchy Dąb prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Suchego Dębu. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Suchy Dąb.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Suchy Dąb i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Dąb obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Suchy Dąb z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Suchego Dębu

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Suchego Dębu

0

25 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Suchy Dąb, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Suchy Dąb, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

8467 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Suchego Dębu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Suchy Dąb z podziałem na lata

Rejestr MPZP Suchy Dąb

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Suchy Dąb. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr 0007.XVII.138.2020 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych oznaczonych nr 118/18, 118/16,127/6 i 127/5 położonych w gminie Suchy Dąb w obrębie geodezyjnym Grabiny-Zameczek0007.XVII.138.202023-4-2020
Uchwała nr 0007.XL.325.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb w gminie Suchy Dąb0007.XL.325.201429-4-2014
Uchwała nr 0007.XXI.179.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny - Zameczek – działki geodezyjne nr 289, 2940007.XXI.179.20125-7-2012
Uchwała nr 0007.XX.176.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ostrowite – działka geodezyjna nr 860007.XX.176.201230-6-2012
Uchwała nr 0007.XX.175.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 3460007.XX.175.201230-6-2012
Uchwała nr 0007.XX.174.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/110007.XX.174.201230-6-2012

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Suchym Dębie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Suchy Dąb odpowiada wójt/burmistrz gminy Suchy Dąb. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Dąb nie obowiązuje, to urząd gminy Suchy Dąb wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Suchym Dębie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Suchy Dąb z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Suchy Dąb na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Suchego Dębu. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Suchy Dąb!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Suchy Dąb