Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Suchy Dąb w liczbach

Geoportal Suchy Dąb

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Suchy Dąb

Suchy Dąb, gmina w województwie pomorskim, powiat gdański.

Powierzchnia gminy Suchy Dąb wynosi 85 km2, zajmuje 1706 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Suchy Dąb zamieszkuje 4 248 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2046 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Suchy Dąb wynosi 50, jest 1553 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Suchy Dąb. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Suchy Dąb prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Suchy Dąb.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Suchy Dąb: 851706
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Suchy Dąb: 0,061998
Lesistość w % w gminie Suchy Dąb: 0,02460
Ludność na 1 km2 w gminie Suchy Dąb: 501553
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Suchy Dąb: 5,9273
Liczba ludności ogółem w gminie Suchy Dąb: 4 2482046
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Suchy Dąb: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Suchy Dąb: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Suchy Dąb: 47,23-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Suchy Dąb: 86,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Suchy Dąb: 103640
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Suchy Dąb: 2,81699
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Suchy Dąb: 90,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Suchy Dąb: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Suchy Dąb: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Suchy Dąb: 1 099,090
Przedszkola bez specjalnych w gminie Suchy Dąb: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Suchy Dąb: 254,92422
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Suchy Dąb: 96,4629
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Suchy Dąb: 2,61007
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Suchy Dąb: 445698
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Suchy Dąb: 5 746-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Suchy Dąb: 5 523-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Suchy Dąb: 5 083-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Suchy Dąb: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Suchy Dąb: 47,11097
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Suchy Dąb: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Suchy Dąb: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Suchy Dąb: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Suchy Dąb: 47,1669

Źródłem danych statystycznych dla gminy Suchy Dąb jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Suchy Dąb, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Suchy Dąb. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.